Associació Musical “Sonoré”L’associació musical “Sonoré” és una associació musical sense ànim de lucre fundada per Elena Aguilar i Francesco Mannis (integrants del dúo "Euterpe")  l’any 2010 a Morella (Castelló – Espanya).La seva activitat se centra en l’àmbit de la província de Castelló i la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de:


Difondre la cultura mitjançant l’organització  d’esdeveniments musicals i artístics.
Contribuir a la  difusió i al coneixement del patrimoni  musical valencià.
Promoure els joves talents   musicals.        

     
Amb aquestes finalitats els seus membres fundadors han ideat i organitzat els cicles de concerts Morella  Sonora (que aquest any 2017 arribarà a la seva 7ª edició), i Sons de l'interior (que celebrarà la 4ª edició en  les  pintoresques  localitats  de Portell i Cinctorres).“Sonoré” pretén establir-se com a pun
t de referència tant per als artistes professionals de la música com per als joves  talents emergents, contribuint al seu desenvolupament personal i a la consolidació de la seva carrera artística.


                                                                                      “Sense música, la vida seria un error”

                                                                                          Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)